Lækagesporing

Hvis du har utætte vand eller varmerør der ligger skjult under gulve, etc. - kan vi med vores udstyr, og den ekspertise vi råder over, med stor nøjagtighed finde frem til bruddet.

Udsivende vand kan i løbet af kort tid bevirke store skader på omgivelserne, såsom isolering, korrosion på rør og installationer, svampe- og rådangreb på træværk under gulve og måske også frostsprængninger af murværk og beton.

Det gælder derfor om hurtigst muligt at lokalisere lækagen.

Lækagesporing udføres med bla. termografi, lytteudstyr og Formiergas. Der kan i mange tilfælde være tale om en kombination af disse metoder.

Ring i dag på tel. 27 83 11 88 eller send bud efter et uforpligtende tilbud og vi kan få en snak om, hvordan Aalborg Energiservice kan hjælpe dig

  

     

  

Se filmen ( Anbefales )